top of page

 SARA KROGH SIMONSEN 

Cand. Mag. Psykologi,

Filosofi & Videnskabsteori.

Certificeret Neokognitiv Terapeut.

ude.JPG

Efter mange år som musiker i England, vendte

jeg i 2008 tilbage til Danmark.

Her tog jeg min kandidatuddannelse i

psykologi, filosofi og videnskabsteori ved

Roskilde Universitet, med speciale i økopsykologi.

 

Psykoterapeutisk har jeg videreuddannet mig

ved Neokognitivt Institut i København,

hvorfra jeg er certificeret neokognitiv terapeut

med speciale i metakognitiv terapi.

 

Jeg har både personligt, og igennem arbejdet med mine klienter erfaret,

hvor gavnlig en psykologisk effekt den metakognitive terapi kan have på tværs af

de problematikker man kan blive mødt med , og den er på nuværende tidspunkt også derfor

min primære behandlingsform. 

Jeg modtager løbende supervision af autoriserede psykologer og psykoterapeuter.

bottom of page