top of page
natur.jpeg

HVAD ER METAKOGNITIV TERAPI?

Den metakognitive terapi er en relativt ny form for evidensbaseret psykoterapeutisk

behandlingsmetode, med videnskabeligt veldokumenteret positiv effekt.

 

I terapien synliggøres hvordan overtænkning og fastlåst opmærksomhed

vedligeholder forskellige former for psykisk mistrivsel,

og dernæst opøves nye strategier til at bryde disse mønstre.

Metoden kan anvendes på både forskellige diagnoser og problemstillinger, såsom:  

Depression, angst (herunder generaliseret angst (GAD), social angst,

præstationsangst, klima-angst mv), stress,

problemer med jalousi, posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD),

tvangstanker og tvangshandlinger (OCD),

lavt selvværd, eller en hvilken som helst anden form for problematik hvor

bekymringer og grublerier fylder for meget. 

At opleve ubehagelige og invasive tanker og følelser ind imellem, 

er et livsvilkår for os mennesker.

Somme tider er de svære tanker og følelser direkte forbundet

til ubehagelige omstændigheder i vores liv her og nu. 

Andre gange handler de mere om vores fortid,

eller ting vi forestiller os og frygter kunne ske. Alt dette kender de fleste af os til,

og ofte forsvinder de svære tanker af sig selv igen,

eller de falder på en måde på plads i vores liv.

Men andre gange gør de ikke.

Andre gange begynder de at tage over: de optager alt for meget af opmærksomhed,

sluger vores tid og energi,  ulmer konstant i baggrunden eller

begynder at eskalere; de føles ude af kontrol.

Finder vi dermed os selv fuldstændigt overvældede,

angste eller nedtrykte i en længere periode, så kan det være gavnligt med hjælp udefra. 

 

Ifølge den metakognitive terapi,  er selve tankerne og deres indhold

faktisk ikke afgørende for, om vi havner i psykisk mistrivsel eller ej.

Det der til gengæld betyder noget,  er HVAD vi stiller op med  vores tanker 

- hvordan vi reagerer på dem,  og hvorhen vi retter vores opmærksomhed.  

Det er med andre ord ikke så vigtigt præcist hvad du tænker,

 

men i stedet hvordan du reagerer når bestemte tanker

 

(og følelser) dukker op.  Det er på denne måde responsen

på vores uønskede tanker og/eller følelser det drejer sig om, og det er netop

nye muligheder for respons den metakognitive terapi arbejder med. 

 

I TERAPIFORLØBET KAN DU FORVENTE:

 

At vi helt overordnet set arbejder med at reducere den tid du bruger

på bekymringer og grublerier. 

For at opnå dette fokuserer vi på følgende:

-At skærpe din bevidsthed om egne tankemønstre 

 

-At gøre dig bekendt med, hvilke uhensigtsmæssige former for respons netop du har 

på disse mønstre

-At styrke din bevidsthed om, præcist hvordan disse mønstre og responsformer

fastholder og forværrer de givne problematikker

 

Dernæst ruster vi dig til effektivt og permanent at bryde disse mønstre

ved at sørge for, at du tilegner dig nye responsmuligheder.  

Med andre ord lærer du at reagere på bestemte tanker og følelser på en ny måde,

for dernæst at opleve hvor stor en forskel dette gør for både dit overskud, humør og fysiske symptomer.

HVORFOR META OG HVAD SKAL MAN SELV GØRE?

Der er mange steder man kan tage fat, når man ønsker at få det bedre med noget,

der opleves svært. Nogle terapeuter tager fx udgangspunkt i kroppen,

hvor andre starter med at se på tankerne.

Vi tager afsæt i "metaniveuaet" - faktisk dine tankemæssige reaktioner på begge dele,

og ser hvad der sker når disse begynder at ændre sig. Det er forskelligt

hvilke terapiformer man trives bedst med, og ingen metode er en mirakelkur eller et quick-fix.

 

Til gengæld vil den metakognitive terapi  have en bemærkelsesværdig gavnlig effekt,

hvis den udføres rigtigt. For dig betyder det,  at de forskellige teknikker du tilegner dig 

i terapien skal øves imellem terapisessionerne som hjemmearbejde.

Dette er ikke så tidskrævende, men kræver dog dit engagement og din dedikation.

Til gengæld også med resultater.

Terapiformen er altså værktøjsbaseret og meget konkret.

Derudover er den skånsom, idet den netop arbejder med at styrke din bevidsthed

omkring dit fokus og din respons på dine tanker og følelser, fremfor at

 

ind i lange og opslidende analyseprocesser omkring fortiden.

 

At din respons på dine tanker og  følelser er i fokus fremfor problemets "indhold"

 

betyder yderligere, at de værktøjer du tilegner dig i terapien

 

også senere kan bruges på andre problemer med andre slags indhold.

På denne måde giver den metakognitive terapi dig altså redskaber

til at håndtere svære tanker og følelser,

 

lige meget hvad de handler om.

bottom of page